Bytový dům v Plané

Bytový dům v Plané

Bytový dům v Plané

Kompletní výměna 40ks PVC prvků včetně likvidace , která trvala 8 dnů.

Bytový dům v Plané

Nezávazná poptávka